کود سولفات روی

کود سولفات روی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 18
تعداد شرکت های این بخش: 10
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود سولفات روی

تعداد محصولات: 18

کود سولفات روی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: فراکودسبز بنیان

نام علمی: سولفات روی

فرا کود سبز بنیان

شماره ثبت: 123456

09125182154

جزئیات فروشنده

کود سولفات روی , سولفات روی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: فرا کود سبز بنیان

نام علمی: کود سولفات روی

فرا کود سبز بنیان

شماره ثبت: 123456

09125182154

جزئیات فروشنده

کود سولفات روی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کیمیا پارس شایانکار

نام علمی: zinc sulfate

سولفات روی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کیمیاپارس شایانکار

نام علمی: Zinc Sulfate

فروش کود سولفات روی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: ترکیه- چین- هند- اروپا- ایران

نام علمی: ZnSO4-H2O

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

02188176124-02188176125

جزئیات فروشنده

کود سولفات روی

34,000 ریال

شرکت سازنده: پارس فن صنعت

نام علمی: سولفات روی

تعداد محصولات: 18

کود سولفات روی
وجود عنصر روی در تغذیه گیاه در رشد و باروری و میوه آوری آن بسیار موثر است . کمبود یا عدم تغذیه با عنصر روی باعث ریزش برگها در گیاه ، دیر باز شدن برگها ، ریزش میوه های درخت و .. می شود .
روش و زمان مصرف کود سولفات روی
کود سولفات روی به صورت چالکود ، محلول پاشی و جایگذاری عمقی بصورت موضعی استفاده می شود . کود سولفات روی در خاکهای سبک با آبیاری معمولی هم قابل استفاده می باشد . محلولپاشی زمین توسط کود سولفات روی به همراه کود اوره و اسید بوریک در فصل پاییز و در بهار قبل از باز شدن شکوفه ها در افزایش میوه و باروری گیاه بسیار موثر خواهد بود
برای استفاده کود سولفات روی در درختان ، باید در زمستان و در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود به میزان 200 تا 300 گرم به ازاء هر درخت بارور مصرف شود.
در نباتات زراعی ، کود سولفات روی هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه به میزان 60 تا 80 کیلو گرم در هکتار مصرف می شود.
محلولپاشی: کود سولفات روی در درختان میوه به نسبت 3 تا 5 در هزار و در محصولات زراعی به نسبت 3 تا 4 در هزار محلولپاشی می شود.
مشخصات کود سولفات روی
استفاده از کود سولفات روی و هر یک از عناصر موجود در آن در صورت اختلاط با مواد آلی و گوگرد ، می توانند شرایط تغذیه ای بسیار ایده آلی را برای گیاه فراهم نموده و کمبودهای تغذیه ای گیاه را تامین نمایند.
نکات فنی در مورد استفاده از کود سولفات روی
• مصرف کود سولفات روی به صورت 1 تا 2 سال در میان استفاده شود .
• استفاده از کود سولفات روی با کود آلی در محدوده فعالیت ریشه باعث افزایش عملکرد کود سولفات روی می شود.