خشک کن (درایر)

خشک کن (درایر)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش خشک کن (درایر)

لیست محصولات خشک کن (درایر)

تعداد محصولات: 4

درایر 10 تن در ساعت پکیجی

راندمان دستگاه: رطوبت کمتر از 1% قابل تنظیم

تأمین کننده: آتیه سازان نگین فراز

llion.bbk-iran.com

درایر 10 تن در ساعت برنری

راندمان دستگاه: رطوبت کمتر از 1% قابل تنظیم

تأمین کننده: آتیه سازان نگین فراز

llion.bbk-iran.com

سرد کن

راندمان دستگاه: 90درصد

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

تعداد محصولات: 4