افزودنی خوراک طیور

افزودنی خوراک طیور

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 9
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های افزودنی خوراک طیور


لیست محصولات افزودنی خوراک طیور

تعداد محصولات: 9

فروش سولفات منیزیم 3 آبه

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات مس

استعلام قیمت

ترکیبات: CuSO4-5H2O

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات منیزیم

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات روی

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات روی

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات منگنز

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 9