افزودنی خوراک طیور

افزودنی خوراک طیور

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های افزودنی خوراک طیور


شرکت های بخش افزودنی خوراک طیور(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات افزودنی خوراک طیور

تعداد محصولات: 8

سولفات منیزیم سه آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

سولفات مس 5 آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: CuSO4-5H2O

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

سولفات منیزیم هفت آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

سولفات منگنز تک آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

سولفات روی تک آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات روی

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 8