تعداد محصولات: 303
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

در سایت بازار بزرگ کشاورزی ایران انواع بذر گل ایرانی و بذر گل هلندی و بذر گل F1 و F2 به فروش میرسد.
در زیر به صورت کامل لیستی از انواع بذر گل های موجود در سایت بازار بزرگ کشاورزی ایران ارائه می شود .
بذر گل آلیسیوم
بذر گل نیلوفر
بذر گل ابری نقره ای
بذر گل آمارانتوس سه رنگ
بذر گل آهار
بذر گل آشلانتوس
بذر گل آفتابگردان زینتی
بذر گل ابری آبی
بذر گل اطلسی ایرانی
بذر گل اطلسی هلندی
بذر گل بنفشه
بذر گل اطلسی هلندی
بذر گل پریوش
بذر گل تکمه ای
بذر گل تاج خروس
بذر گل جعفری درشت
بذر گل جعفری گل کوچک
بذر گل حنا
بذر گل رعنا زیبا
بذر گل سالوی
بذر گل ستاره پا کوتاه
بذر گل شاهپسند
بذر گل شب بو خیری
بذر گل فلفل زینتی
بذر گل قرنفل
بذر گل کروپسیس
بذر گل کلم زینتی
بذر گل کوکب بذری
بذر گل کوکب کوهی
بذر گل گازانیا
بذر گل مارگریت
بذر گل داودی مخلصه
بذر گل میخک باغچه
بذر گل مینا چمنی
بذر گل مینا پاییزه
بذر گل جاوید
بذر گل میمون
بذر گل ناز آفتابی
بذر گل همیشه بهار
بذر گل مغربی
بذر گل آلاله
بذر گل لاله عباسی
بذر گل بگونیا
بذر گل قهر
بذر گل سنگ
بذر گل شاه پسند