بذر گل

بذر گل

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 278
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر گل

تعداد محصولات: 278

بذر شمعدانی F1 گلد اسمیت Bulls eye

3,800 ریال

نام تجاری واریته: Bulls eye

طبقه بذر: Goldsmith

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر گازانیا سری کیس F1 رنگ سفید

1,200 ریال

نام تجاری واریته: کیس

طبقه بذر: F1

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر گازانیا سری کیس F1 رنگ زرد

1,200 ریال

نام تجاری واریته: کیس

طبقه بذر: F1

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر گازانیا سری کیس F1 رنگ صورتی

1,200 ریال

نام تجاری واریته: کیس

طبقه بذر: F1

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر گازانیا سری کیس F1 رنگ برنزی

1,200 ریال

نام تجاری واریته: کیس

طبقه بذر: F1

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 278

در سایت بازار بزرگ کشاورزی ایران انواع بذر گل ایرانی و بذر گل هلندی و بذر گل F1 و F2 به فروش میرسد.
در زیر به صورت کامل لیستی از انواع بذر گل های موجود در سایت بازار بزرگ کشاورزی ایران ارائه می شود .
بذر گل آلیسیوم
بذر گل نیلوفر
بذر گل ابری نقره ای
بذر گل آمارانتوس سه رنگ
بذر گل آهار
بذر گل آشلانتوس
بذر گل آفتابگردان زینتی
بذر گل ابری آبی
بذر گل اطلسی ایرانی
بذر گل اطلسی هلندی
بذر گل بنفشه
بذر گل اطلسی هلندی
بذر گل پریوش
بذر گل تکمه ای
بذر گل تاج خروس
بذر گل جعفری درشت
بذر گل جعفری گل کوچک
بذر گل حنا
بذر گل رعنا زیبا
بذر گل سالوی
بذر گل ستاره پا کوتاه
بذر گل شاهپسند
بذر گل شب بو خیری
بذر گل فلفل زینتی
بذر گل قرنفل
بذر گل کروپسیس
بذر گل کلم زینتی
بذر گل کوکب بذری
بذر گل کوکب کوهی
بذر گل گازانیا
بذر گل مارگریت
بذر گل داودی مخلصه
بذر گل میخک باغچه
بذر گل مینا چمنی
بذر گل مینا پاییزه
بذر گل جاوید
بذر گل میمون
بذر گل ناز آفتابی
بذر گل همیشه بهار
بذر گل مغربی
بذر گل آلاله
بذر گل لاله عباسی
بذر گل بگونیا
بذر گل قهر
بذر گل سنگ
بذر گل شاه پسند