آبپاش

آبپاش

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 34
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات آبپاش

تعداد محصولات: 34

آبپاش سارو تنظیمیtn25 مدل کامت

4,500,000 ریال

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

تأمین کننده: الوند مکش

تعداد محصولات: 34