تعداد محصولات: 310
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

کود پتاسیم
عنصر پتاسیم در فرایند های فیزیولوژی رشد گیاهان ، از فرایند سنتز پروتئین تا ایجاد تعادل آب در گیاهان ، نقش مهمی را ایفا می کند . کاهش عنصر پتاسیم در گیاه سبب کندی و عدم رشد و همچنین زردی و سوختگی در قسمت انتهایی برگ گیاه می شود.
همچنین در صورت کمبود پتاسیم در گیاه ساقه گیاه به مرور استحکام خود را از دست خواهد داد که این خود باعث کاهش مقاومت گیاه در برابر بیماریهاخواهد شد.
عموما کود پتاسیم به صورت محلول در آب می باشد و اینکه چگونه به خاک اضافه شود در میزان تاثیر و عملکرد آن تاثیر چندانی ندارد. همچنین کود پتاسیم به صورت ترکیب با سایر عناصر مورد استفاده قرار میگیرد که از انواع مشتقات کود پتاسیم می توان به کود كلرور پتاسيم ، کود سولفات پتاسيم ، کود سولفات پتاسيم ، کود سولفات پتاسيم منيزيم و .. اشاره کرد که البته در میان مشتقات کود پتاسیم کود کلرور پتاسیم فراوانترین نوع کود پتاسیم مورد استفاده در بخش کشاورزی می باشد. نیترات پتاسیم، گرانترین کود پتاسیم و سولفات پتاسیم نیز جزو معمولترین نوع از انواع کود پتاسیم می باشد که در زراعت و کشاورزی استفاده می گردد .
کود پتاسیم پس از جذب ، آنزیمهای گیاه را فعال نموده و سوخت و ساز کربو هیدراتها را افزایش داده و همچنین مقاومت گیاه را در برابر بیماری به طرز چشمگیری افزایش می دهد . همچنین کود پتاسیم راندمان آبیاری را ارتقاء داده و باعث افزایش راندمان فتوسنتز می شود.