ادوات برداشت و پس از برداشت

ادوات برداشت و پس از برداشتلیست محصولات ادوات برداشت و پس از برداشت

تعداد محصولات: 33

آسیاب تراکتوری

توان مورد نیاز: 75-90 HP

علوفه کوب برقی

عرض دستگاه :

هد برداشت علوفه

عرض کار: 150سانتی متر

تعداد محصولات: 33