ادوات برداشت و پس از برداشت

ادوات برداشت و پس از برداشت

تعداد بخش ها: 27
تعداد محصولات این بخش: 19
تعداد شرکت های این بخش: 7
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ادوات برداشت و پس از برداشت

تعداد محصولات: 19

خرمنکوب کیسه زن مدل TH610

استعلام قیمت

راندمان: 1500-2500 کیلوگرم در ساعت

عرض دستگاه : 196 سانتی متر

ادوات کشاورزی صادقی

شماره ثبت: 0466189595

05832420317-05832420289

جزئیات فروشنده

آسیاب دامداری برقی از 500 کیلو گرم الی 3تن

استعلام قیمت

ظرفیت: 500کیلو گرم تا 4000کیلوگرم در ساعت

توان مورد نیاز: 3اسب تا 505 اسب

فناب صنعت گلپا

شماره ثبت: 1537

03157330868

جزئیات فروشنده

آسیاب سنگی پشت تراکتوری

استعلام قیمت

ظرفیت: 2500 کیلوگرم در ساعت برای سایز 80

توان مورد نیاز: 30-40 اسب بخار برای سایز 80

ادوات کشاورزی صادقی

شماره ثبت: 0466189595

05832420317-05832420289

جزئیات فروشنده

هد برداشت علوفه

استعلام قیمت

نوع کاربرد: انجام عملیات برداشت علوفه های تر وخشک

عرض کار: 150سانتی متر

فناب صنعت گلپا

شماره ثبت: 1537

03157330868

جزئیات فروشنده

آسیاب سنگی برقی مدل ML 218

استعلام قیمت

ظرفیت: 800-2500 برای مدل 218 ML

توان مورد نیاز: 30-40 اسب بخار

ادوات کشاورزی صادقی

شماره ثبت: 0466189595

05832420317-05832420289

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 19