ادوات برداشت و پس از برداشت

ادوات برداشت و پس از برداشت

تعداد بخش ها: 28
تعداد محصولات این بخش: 29
تعداد شرکت های این بخش: 9

لیست محصولات ادوات برداشت و پس از برداشت

تعداد محصولات: 29

آسیاب سنگی پشت تراکتوری

توان مورد نیاز: 30-40 اسب بخار برای سایز 80

تأمین کننده: ادوات کشاورزی صادقی

علوفه کوب برقی

عرض دستگاه :

آسیاب تراکتوری

توان مورد نیاز: 75-90 HP

هد برداشت علوفه

عرض کار: 150سانتی متر

تعداد محصولات: 29