ادوات کشاورزی صادقی
مدیر عامل: براتعلی صادقی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ادوات کشاورزی صادقی
مدیر عامل: براتعلی صادقی
شماره ثبت: 0466189595
سال تاسیس: 54
تلفن تماس: 05832420317-05832420289
نمابر: 05832420133

اطلاعات بیشتر...