پوشاننده سینی نشا

پوشاننده سینی نشا

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش پوشاننده سینی نشا(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات پوشاننده سینی نشا

تعداد محصولات: 2

دستگاه پوشاننده سینی بذرکاری شده

70,000,000 ریال

سیستم خاک ریزی: اتوماتیک

سیستم حرکت: تسمه ای

تعداد محصولات: 2