گاو آهن

گاو آهن

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات گاو آهن

تعداد محصولات: 21

زیرشکن 13 خیش با عمق 40 سانت

42,500,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 13 خیش

تعداد شاخه (عدد): 13

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

زیرشکن 7 خیش با عمق 40 سانت

27,500,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر):

تعداد شاخه (عدد): 7

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

گاو آهن دو طرفه قوطی سه خیش

360,000,000 ریال

نوع: گاو آهن دو طرفه برگرداندار

تعداد خیش: 3

شرکت اکما صنعت شخم

شماره ثبت: 31189

03135670862-35670456

جزئیات فروشنده

زیرشکن 4 خیش با عمق 60 سانت

27,000,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 4 خیش 60 سانت

تعداد شاخه (عدد): 4

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

زیرشکن 5 خیش با عمق 40 سانت

22,000,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 5 خیش

تعداد شاخه (عدد): 5

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

چیزل 7 خیش اکما صنعت

105,000,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 190

تعداد خیش: 7

شرکت اکما صنعت شخم

شماره ثبت: 31189

03135670862-35670456

جزئیات فروشنده

زیرشکن ( چیزل پیلر )

استعلام قیمت

عرض کار (سانتیمتر): 300

تعداد شاخه (عدد): 7

مزرعه مدرن ایرانیان

شماره ثبت: 5944

017-32420082-32424706-32433881-2-34533651-60

جزئیات فروشنده

چیزل مرکب 5 شاخ

90,000,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر):

تعداد خیش:

شرکت اکما صنعت شخم

شماره ثبت: 31189

03135670862-35670456

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 21