کود پاش

کود پاش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود پاش

تعداد محصولات: 4

کود پاش سانتریفوژ

استعلام قیمت

عرض کار (سانتیمتر): 115 سانتی متر

ظرفیت (کیلوگرم): 400 کیلوگرم

طوس فدک

شماره ثبت: ۶۲۵۲

05132464646

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 4