دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 84
تعداد شرکت های این بخش: 8
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تعداد محصولات: 84

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 600000 لیتر در روز

122 ریال

ظرفیت تولیدی: 600000 لیتر در روز

روش تصفیه: اسمز معکوس RO

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن صنعتی و کشاورزی 5 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 5 مترمکعب در شبانه روز

روش تصفیه: Reverse osmosis اسمز معکوس R.o

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن صنعتی 10000 لیتر در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 10000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: RO اسمز معکوس

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی به ظرفیت 5000 لیتر در شبانه روز

125,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 5000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس ro

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی BW30 2 8040

205,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 50 متر مکعب در شبانه روز 50M3/D

روش تصفیه: (Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دریا نوش

شماره ثبت: 438

02122002636

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی و تصفیه آب کشاورزی

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 250 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

دریا صنعت آسمان

شماره ثبت: 12173

36618778-36648995-09126524064 -025

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی 100M3/D BW30 4 8040

380,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 100M3/DAYمتر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: Reverse osmosis (RO اسمز معکوس

دریا نوش

شماره ثبت: 438

02122002636

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی و نیمه دریایی 250 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 240000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)

دریا صنعت آسمان

شماره ثبت: 12173

36618778-36648995-09126524064 -025

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 300000 لیتر در روز

122 ریال

ظرفیت تولیدی: 300/000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس-RO

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

دستگاه اب شیرین کن صنعتی 25 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 25 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی50 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 50متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی100متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 100 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن صنعتی150 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 150 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 75 متر مکعب

295,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 75 متر مکعب

روش تصفیه: اسمز معکوس

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 50 متر مکعب

240,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 50 هزار لیتر طی 24 ساعت

روش تصفیه: اسمز معکوس

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آبشیرین کن صنعتی 50 متر مکعب

240,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 50 هزار طی 24 ساعت

روش تصفیه: اسمز معکوس

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آبشیرین کن صنعتی 25 متر مکعب

180,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 25 هزار لیتر در 24 ساعت

روش تصفیه: اسمز معکوس

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب 300 متری

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 300000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

تصفیه سازان پیشرو

شماره ثبت: 13167

09125516284-09192531874

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب 400 متری

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 400000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

تصفیه سازان پیشرو

شماره ثبت: 13167

09125516284-09192531874

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 84