پمپ  آب

پمپ آب

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش پمپ آب(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات پمپ آب

تعداد محصولات: 16

الکترو پمپ

استعلام قیمت

ظرفیت آبدهی: متغیر - مطابق با نیاز مشتری

ارتفاع آبدهی: متغیر - مطابق با نیاز مشتری

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

mihantasfieRO.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

پمپ فشار قوی WKL

استعلام قیمت

ظرفیت آبدهی: 2 تا 950 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: تا 480 متر

پمپ گریز از مرکز

استعلام قیمت

ظرفیت آبدهی: 5 تا 1650 متر مکعب در ساعت

ارتفاع آبدهی: 5 تا 90 متر

تعداد محصولات: 16

پمپ آب وسیله ای است که به منظور تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی هیدرولیکی به کار می رود که در نتیجه استفاده از پمپ آب ، انرژی پتانسیل یا همان انرژی جنبشی سیال ، افزایش می یابد.
در یک دسته بندی کلی و جامع میتوان انواع پمپ آب را به دو بخش کلی پمپ آب دینامیکی و پمپ آب جابجایی مثبت تقسیم کرد.
پمپ آب دینامیکی به دسته ای از انواع پمپ آب گفته می شود که انتقال انرژی به آب یا همان سیال ، به شکل دینامیکی انجام می شود.
پمپ آب جابجایی مثبت نیز به آن دسته از انواع پمپ آب گفته می شود که آب یا سیال توسط آنها منتقل می شود . تفاوت پمپ آب جابجایی مثبت و پمپ آب در نوع جابجایی سیال توسط هر یک از این پمپها می باشد.
در دسته بندی با جزییات بیشتر می توان انواع پمپ آب را به دسته بندی زیر تقسیم نمود :
پمپ آب مکانیکی به دو گروه توربو پمپ ها یا پمپ آب سانتریفوژ و پمپ آب مخصوص انژکتور تقسیم می شود . که پمپ آب سانتریفیوژ نیز خود به سه دسته کلی جریان شعاعی ، جریان مخلوط و جریان محوری تقسیم می شوند.
پمپ آب جابجایی مثبت نیز به دو دسته کلی پمپ آب رفت و برگشتی و پمپ آب دوار تقسیم می شود.
گروه اول از این نوع پمپ آب ، یعنی پمپ آب رفت و برگشتی شامل دو گروه کلی پمپ آب پیستونی و پمپ آب دیافراگمی می باشد.
همچنین پمپ آب دوار شامل پمپ آب سیار دنده ای ، پمپ آب پره ای و پمپ آب پیچی می باشد .