پمپ  آب

پمپ آب

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات پمپ آب

تعداد محصولات: 20

الکترو پمپ

ارتفاع آبدهی: متغیر - مطابق با نیاز مشتری

تأمین کننده: شرکت میهن تصفیه

mihantasfieRO.bbk-iran.com

کفکش

3,500,000 ریال

حداکثرارتفاع آبدهی: از ۱۰متر تا۱۵۰متر

تأمین کننده: بهکو

پمپ آب کشاورزی

ارتفاع آبدهی: در انواع ارتفاع

تأمین کننده: پمپ آب حسینی

کلیه خدمات حفاری و پمپ آب

200,000 ریال

ارتفاع آبدهی: هر ارتفاع

تأمین کننده: پمپ آب حسینی

تعداد محصولات: 20

پمپ آب وسیله ای است که به منظور تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی هیدرولیکی به کار می رود که در نتیجه استفاده از پمپ آب ، انرژی پتانسیل یا همان انرژی جنبشی سیال ، افزایش می یابد.
در یک دسته بندی کلی و جامع میتوان انواع پمپ آب را به دو بخش کلی پمپ آب دینامیکی و پمپ آب جابجایی مثبت تقسیم کرد.
پمپ آب دینامیکی به دسته ای از انواع پمپ آب گفته می شود که انتقال انرژی به آب یا همان سیال ، به شکل دینامیکی انجام می شود.
پمپ آب جابجایی مثبت نیز به آن دسته از انواع پمپ آب گفته می شود که آب یا سیال توسط آنها منتقل می شود . تفاوت پمپ آب جابجایی مثبت و پمپ آب در نوع جابجایی سیال توسط هر یک از این پمپها می باشد.
در دسته بندی با جزییات بیشتر می توان انواع پمپ آب را به دسته بندی زیر تقسیم نمود :
پمپ آب مکانیکی به دو گروه توربو پمپ ها یا پمپ آب سانتریفوژ و پمپ آب مخصوص انژکتور تقسیم می شود . که پمپ آب سانتریفیوژ نیز خود به سه دسته کلی جریان شعاعی ، جریان مخلوط و جریان محوری تقسیم می شوند.
پمپ آب جابجایی مثبت نیز به دو دسته کلی پمپ آب رفت و برگشتی و پمپ آب دوار تقسیم می شود.
گروه اول از این نوع پمپ آب ، یعنی پمپ آب رفت و برگشتی شامل دو گروه کلی پمپ آب پیستونی و پمپ آب دیافراگمی می باشد.
همچنین پمپ آب دوار شامل پمپ آب سیار دنده ای ، پمپ آب پره ای و پمپ آب پیچی می باشد .