تعداد محصولات: 14
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

انواع قفس مرغداری

در پرورش جوجه یا نیمچه و یا مرغ تخمگذار و مرغ گوشتی مورد استفاده قرار می گیرد. قفس مرغداری که شامل قفس مرغ گوشتی ، قفس مرغ تخمگذار ، قفس بلدرچین و .. میتواند مسطح باشد یا چند طبقه ، اتوماتیک باشد و یا نیمه اتوماتیک و یا معمولی . در متن زیر اطلاعاتی راجع به قفس مرغداری خواهد آمد :
قفس مرغداری مخصوص نگهداری جوجه
در مرغداری های ایران برای جوجه های در حال رشد دو نوع قفس چند طبقه استفاده می شود .
• نوعی قفس مرغداری که اصطلاحا به آن باتری گفته می شود مخصوص نگهداری جوجه های یکروزه تا شش هفته ای می باشد .
قفس مرغداری که مخصوص جوجه های بعد از شش هفته یا همان نیمچه ها
جوجه ها در سن شش هفتگی به مرحله ای از رشد رسیده اند که در قفس مرغداری ( باتری ) قابل نگهداری نیستند لذا باید از قفس مرغداری بزرگتری که مخصوص نمیچه می باشد استفاده کرد. این نوع از قفس مرغداری از آهن نبشی و میله و توری ساخته شده که می تواند یک یا چند طبقه باشد . که معمولا نوع چهار طبقه به لحاظ اقتصادی و جا ، مقرون به صرفه تر می باشد.

انواع قفس مرغ تخمگذار
قفس مرغ تخمگذار میتواند به صورت انفرادی یا گروهی ، مسطح یا پله ای و چند طبقه باشد . همچنین نحوه کارکرد قفس مرغ تخمگذار میتواند معمولی ، اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک باشد. اما به طور کلی هر قفس مرغ تخمگذار دارای استانداردها و انواعی است که در زیر به انها اشاره می شود .

قفس مرغ تخمگذار پله ای (انفرادی)
این نوع از قفس مرغ تخمگذار در کشور ما بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد که با نامهای قفس پله ای و قفس تریبونی کالیفرنیایی شناخته شده است . مزیت قفس مرغ تخمگذار پله ای دستی بودن آن است . یعنی در ساخت این نوع از قفس مرغداری از هیچ وسیله اتوماتیکی استفاده نشده و کلیه فعالیتها توسط کارگر انجام می شود.در این نوع از قفس مرغداری ، دو قفس انفرادی در وسط و یک قفس در هر یک از طرفین قرار دارد و به همین علت این نوع قفس مرغداری به قفس پله ای معروف است. آبخوری و دانخوری در قفس مرغ تخمگذار پله ای از نوع معمولی و ناودانی می باشد که از آهن گالوانیزه ، آلومینیوم و یا پلاستیک ساخته شده است .

قفس مرغ تخمگذار چند طبقه اي و اتوماتيک
به طور کلی قفس مرغ تخمگذار چند طبقه و مسطح در شرایط و مکانهایی استفاده می شود که نیروی کار در دسترس نیست و یا هزینه های کارگری بالاست . قفس مرغداری میتواند سه یا چهار طبقه باشد و با توجه به نوع قفس ، بطور متغیر در هر قفس دو یا چند مرغ نگهداری می شود .قفس مرغ تخمگذار اتوماتیک چند طبقه عموما با آهن گالوانيزه ساخته می شود و کف آن مشبک و شيب دار میباشد. در این نوع از قفس مرغداری دانخوريها اتوماتيک زنجيري می باشد و یا دان به وسيله واگنهای دان که در ساعات معيني در طول قفس حرکت میکند بطور اتوماتيک در اختيار مرغ ها قرار مي گيرد . سیستم آبخوري نیز در این نوع از قفس مرغداری از نوع ناوداني و يا آبخوري لوله اي پستانک و اتوماتيک میباشد.

قفس مرغداری مسطح و اتوماتيک

اين نوع از قفس مرغداری از آهن گالوانيزه ساخته شده و کف آن از توریهایی با ابعاد ۲ سانتيمتر ساخته شده است. این توری ها در کف قفس مرغداری به سهولت خروج مدفوع از قفس کمک میکند. اندازه قفس مرغداری مسطح متغير بوده و معمولا طول آنها ۶۷/۱ متر ، عرض ۵۸/۲ متر ، عرض ۵۸/۲ و ارتفاع آن ۴۰ سانتي متر است . قفس مرغداری مسطح در سراسر سالن مرغداری در کنار هم به طور منظم چيده مي شود و همه قفسها داراي دانخوري و آبخوري مشترک مي باشند . دانخوري در قفس مرغداری مسطح به صورت اتوماتيک بوده و در برخي انواع آنها از دانخوري زنجيري ناوداني و در برخي ديگر از دانخوري تيوپي بشقاب دار استفاده مي شود . آبخوريها نيز در قفس مرغداری مسطح به صورت اتوماتيک و به صورت ناوداني و يا لوله اي پستانک دار مي باشد.