تجهیزات گلخانه ای

تجهیزات گلخانه ای

تعداد بخش ها: 64
تعداد محصولات این بخش: 573
تعداد شرکت های این بخش: 49

شرکت های بخش تجهیزات گلخانه ای

لیست محصولات تجهیزات گلخانه ای

تعداد محصولات: 573

سینی نشاء 20cc

ابعاد: طول 57 - عرض 32 - ارتفاع 5.5 (سانتی متر)

تأمین کننده: توسعه پلاستوفوم غرب ایرانیان

سیستم کنترل اقلیم هوشمند گلخانه ای

نوع بردها: وابسته به نیاز کاربر و نوع گلخانه

تأمین کننده: نیرو فراب

توری سایه انداز

عرض رول (سانتیمتر): از 200 تا 1200

تأمین کننده: شرکت تورینه بافت شمال

تعداد محصولات: 573