بذر شوید

بذر شوید

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر شوید

تعداد محصولات: 3

بذر شوید Dill

20,000 ریال

نام تجاری واریته: بذر شوید Dill

طبقه بذر: سبزی

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 3