دورکننده حیوانات

دورکننده حیوانات

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش دورکننده حیوانات (برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات دورکننده حیوانات

تعداد محصولات: 2

دستگاه دور کننده حیوانات وحشی

استعلام قیمت

شدت صدای تولید شده: تاثیر برروی چشم حیوانات

حداکثر وسعت عملکرد: 100متر

مترسک صوتی کورت بوم سان

استعلام قیمت

شدت صدای تولید شده: همسطح تفنگ های ساچمه ای

حداکثر وسعت عملکرد: 1هکتار

سبزینه گستر کویر پیمایش

شماره ثبت: 26335

02133532208 - 07132231572-3

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 2