کود کلات روی

کود کلات رویلیست محصولات کود کلات روی

تعداد محصولات: 12

کود مایع کامل Fruitset یک لیتری

287,000 ریال

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=6% , B=1% , Amino acid=2%, Humic substances=1%

شرکت نسیم سبز ربیع

کود مایع کامل Fruitset پنج لیتری

1,360,000 ریال

ترکیبات: N=4% , Zn-EDTA=6% , B=1% , Amino acid=2%, Humic substances=1%

شرکت نسیم سبز ربیع

کود تغذیه ایی بیوکسی روی و منگنز

ترکیبات: روی کلات ، منگنز کلات

تعداد محصولات: 12