دستگاه پرس پلت

دستگاه پرس پلت

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاه پرس پلت

تعداد محصولات: 15

دستگاه پرس پلت گیربکسی 5 تن

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پرس پلت گیربکسی

ظرفیت دستگاه: 5 تن در ساعت با دای شماره 4

پرس پلت

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پرس پلت گیربگسی

ظرفیت دستگاه: 4 تن

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

دستگاه پرس پلت 5 تن در ساعت سایز 420

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: 5 تن در ساعت طرح CPM آمریکا

ظرفیت دستگاه: 5 تن در ساعت با دای 4

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

دستگاه پلت ساز

260,000,000 ریال

نوع سیستم دستگاه: پلت رینگی سایز 218 و 250

ظرفیت دستگاه: 300 کیلو الی 2 تن در ساعت

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

دستگاه - پلت - ماهی

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پلت رینگی سایز 218 و 250

ظرفیت دستگاه: 300 الی 1 تن در ساعت

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

دستگاه پلت - کود مرغ - دهقان

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پرس پلت رینگی - سایز 218 و 250

ظرفیت دستگاه: 300 الی 2 تن در ساعت

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

دستگاه پرس پلت 3 تن درساعت

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: دستگاه پرس پلت 3تن

ظرفیت دستگاه: 3تن در ساعت

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

خط کامل پرس پلت گیربکسی برای مرغداری و دامداری

1,250,000,000 ریال

نوع سیستم دستگاه: خط کامل پرس پلت گیربکسی

ظرفیت دستگاه: 2 الی 20 تن در ساعت

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

پرس پلت

استعلام قیمت

نوع سیستم دستگاه: پرس پلت گیربگسی

ظرفیت دستگاه: 4 تن

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 15