اکو صنعت (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حسین دهقان
(ایمیل www ندارد!)