کالاهای وابسته

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 10

لیست محصولات کالاهای وابسته

تعداد محصولات: 21

چسب باغبانی

نام علمی: چسب باغبانی

تأمین کننده: دنیای تجارت

چسب باغبانی

نام علمی: چسب باغبانی (لاتکس)

تأمین کننده: سمیران

samiran.bbk-iran.com

نخ علف تراش گرد

نوع کاربرد: نخ گرد با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش گرد با دوام بالا

نوع کاربرد: نخ حرفه ای با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف زن

نوع کاربرد: علف زن

تأمین کننده: نخ زیبا دشت

نخ دروگر

نوع کاربرد: علف زن و دروگر

تأمین کننده: نخ زیبا دشت

تعداد محصولات: 21