کالاهای وابسته

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 29
تعداد شرکت های این بخش: 12

لیست محصولات کالاهای وابسته

تعداد محصولات: 29

چسب باغبانی

نام علمی: چسب باغبانی

تأمین کننده: دنیای تجارت

چسب باغبانی

نام علمی: چسب باغبانی (لاتکس)

تأمین کننده: سمیران

samiran.bbk-iran.com

نخ علف تراش گرد کارتنی 3mm*55m

1,250,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد کارتنی 3.5mm*40m

1,250,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد قرقره ای 3mm*165m

3,200,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی ، فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد قابدار 3mm*55m

1,350,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد قابدار 3.5mm*40m

1,350,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی ،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد قرقره ای 3.5mm*120m

3,200,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

تعداد محصولات: 29