کالاهای وابسته

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 9

لیست محصولات کالاهای وابسته

تعداد محصولات: 15

چسب باغبانی

نام علمی: چسب باغبانی

تأمین کننده: دنیای تجارت

چسب باغبانی

نام علمی: چسب باغبانی (لاتکس)

تأمین کننده: سمیران

samiran.bbk-iran.com

نخ علف تراش گرد

نوع کاربرد: نخ گرد با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش چهارگوش

نوع کاربرد: نخ حرفه ای با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش گرد با دوام بالا

نوع کاربرد: نخ حرفه ای با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

تعداد محصولات: 15