موتور برق

موتور برق

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 14
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات موتور برق

تعداد محصولات: 14

موتور برق بنزینی GM1200G

قدرت خروجی(kw): kw/rpm 0.8

موتور بنزینی مدل GM200

قدرت خروجی(kw): 4.8kw/3600rpm

موتور بنزینی مدل GM210

قدرت خروجی(kw): 4.8kw/3600rpm

موتور بنزینی مدل GM390

قدرت خروجی(kw): 8.2kw/3600rpm

تعداد محصولات: 14