آسیاب گاوداری

آسیاب گاوداری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات آسیاب گاوداری

تعداد محصولات: 13

آسیاب با ظرفیت سه تن در ساعت

نوع ورق بدنه : 5 میلیمتر

آسیاب چکشی

نوع ورق بدنه : 10 و 12 میلیمتر st37

تأمین کننده: ساعد گستر توس

آسیاب با ظرفیت پنج تن در ساعت

نوع ورق بدنه : 5 میلیمتر

تعداد محصولات: 13