باسکول دام کش

باسکول دام کش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش باسکول دام کش(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات باسکول دام کش

تعداد محصولات: 3

باسکول دام کش 350 نیکو

22,000,000 ریال

ابعاد: 55*75

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر - بی سیم -پرینتردار

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول دامکش

استعلام قیمت

ابعاد: 2متر در 2 متر و 2 متر در 1 متر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول دام کش 750 کیلو نیکو

37,500,000 ریال

ابعاد: 78*87

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - یه نمایش

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 3