دستگاه لیزر درمانی دامپزشکی (Veterinary laser therapy device)

دستگاه لیزر درمانی دامپزشکی (Veterinary laser therapy device)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 11
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش دستگاه لیزر درمانی دامپزشکی (Veterinary laser therapy device)(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات دستگاه لیزر درمانی دامپزشکی (Veterinary laser therapy device)

تعداد محصولات: 11

Veterinary laser therapy device

استعلام قیمت

طول موج: قرمز و مادون قرمز

توان لیزر: 200 میلی وات

شرکت دارویی و بهداشتی آسینه

شماره ثبت: 122000

021-66934800/66420697/66434412/09392052415

جزئیات فروشنده

درمان التهاب تاندون اسب با لیزر

استعلام قیمت

طول موج: قرمز و مادون قرمز

توان لیزر: 500 میلی وات

شرکت دارویی و بهداشتی آسینه

شماره ثبت: 122000

021-66934800/66420697/66434412/09392052415

جزئیات فروشنده

دستگاه لیزر دامپزشکی

استعلام قیمت

طول موج: قرمز و مادون قرمز

توان لیزر: 200 میلی وات

شرکت دارویی و بهداشتی آسینه

شماره ثبت: 122000

021-66934800/66420697/66434412/09392052415

جزئیات فروشنده

دستگاه لیزر پرتابل دامپزشکی

استعلام قیمت

طول موج: قرمز و مادون قرمز

توان لیزر: 200 میلی وات

شرکت دارویی و بهداشتی آسینه

شماره ثبت: 122000

021-66934800/66420697/66434412/09392052415

جزئیات فروشنده

دستگاه لیزر دامپزشکی

استعلام قیمت

طول موج: قرمز و مادون قرمز

توان لیزر: 500 میلی وات

شرکت دارویی و بهداشتی آسینه

شماره ثبت: 122000

021-66934800/66420697/66434412/09392052415

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 11