بذر سبزیجات

بذر سبزیجات

تعداد بخش ها: 30
تعداد محصولات این بخش: 267
تعداد شرکت های این بخش: 11
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر سبزیجات

تعداد محصولات: 267

بذر گوجه فرنگیES1002

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : بذر گوجه فرنگی es1002

طبقه بذر : گلخانه

شرکت گیاه گستر دشت قزوین

شماره ثبت: 7007

02833358991-02833358992

جزئیات فروشنده

بذر کاهو اتابک

78,000 ریال

نام تجاری واریته: بذر کاهوی اتابک

طبقه بذر: صیفی

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 267