با این بخش بیشتر آشنا شوید!

وظیفه الکتروموتور تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی می باشد . همین عمل به صورت برعکس یعنی تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی توسط ژنراتورها صورت می گیرد.
در واقع به جز عملکرد این دو دستگاه ، الکتروموتور و ژنراتورها در سایر موارد شبیه به هم می باشند .
الکتروموتور توسط الکترومغناطیس کار می کنند و اکثر الکتروموتور ها دوار بوده و بصورت چرخشی کار می کنند . در الکتروموتور یا هر موتور دوار دیگر ، به بخش متحرک روتور و به بخش ثابت آن استاتور گفته می شود.
روتورها که معمولا درون موتور الکتروموتور قرار دارند از یک آهن ربای الکتریکی که بر روی قاب سیم پیچی شده ای قرار دارند تشکیل شده است . به قاب سیم پیچی شده در الکتروموتور آرمیچر نیز اطلاق می شود
در یک تقسیم بندی می توان الکتروموتور ها را به انواع الکتروموتور پله ای و الکتروموتور خطی تقسیم بندی نمود .
همچنین در تقسیم بندی دیگری میتوان الکتروموتور ها را به دو بخش الکتروموتور تک فاز و الکتروموتور سه فاز تقسیم نمود.