کود ریشه زایی

کود ریشه زایی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود ریشه زایی

تعداد محصولات: 4

کود ریشه زایی روتینگ پلاس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Organic Material- Alginic Ac-Water-soluble Potassium Oxide (K2O)-

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود ریشه زا پروسی روت ال

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی پروسیسا - اسپانیا

نام علمی: Total Nitrogen(N)- Water-Soluble Phosphorous Pentoxide(P2O5)- Water Soluble Potassium Oxide (K2O)-Free Amino Acids-Organic Matter-Density)

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 4