ماشین آلات خوراک دام و طیور

ماشین آلات خوراک دام و طیور

تعداد بخش ها: 16
تعداد محصولات این بخش: 206
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ماشین آلات خوراک دام و طیور

تعداد محصولات: 206

مشعل گازسوز GNG 90/50

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 1.100.000-5.300.000

نوع کاربری: صنعتی

گرم ایران

شماره ثبت: 2241

051-36516591-2

جزئیات فروشنده

مشعل گازسوز GNG 90/60

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 1.500.000-6.200.000

نوع کاربری: صنعتی

گرم ایران

شماره ثبت: 2241

051-36516591-2

جزئیات فروشنده

مشعل گازسوز GNG 90/15

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 400.000-1.700.000

نوع کاربری: صنعتی

گرم ایران

شماره ثبت: 2241

051-36516591-2

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 206