کود کامل ماکرو P.K

کود کامل ماکرو P.K

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود کامل ماکرو P.K

تعداد محصولات: 13

کود الکسین ماسو اسپانیا

680,000 ریال

نام علمی: Alexin

ترکیبات: فسفر - پتاسیم

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030-05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

کود اطمینانp-k ( 0-31-34)

690,000 ریال

نام علمی: confidence

ترکیبات: فسفیت پتاسیم

کود مایع ست 46 چیفو(سیفو) ایتالیا

استعلام قیمت

نام علمی: Cet 46 cifo

ترکیبات: انیدریک فسفریک 15% - اکسید پتاسیم 20 % - منگنز 0.1 % - روی 0.01 %

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030-05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

کود مایع PK پنج لیتری

1,538,000 ریال

نام علمی:

ترکیبات: N=5% , P2O5= 25% , K2O=30% , Fe-EDTA=1200ppm , Zn-EDTA=600ppm , Cu-EDTA=400ppm , Mn-EDTA=500ppm , Mg=250ppm,Amino acid=2%

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910

جزئیات فروشنده

کود مایع PK یک لیتری

320,000 ریال

نام علمی:

ترکیبات: N=5% , P2O5= 25% , K2O=30% , Fe-EDTA=1200ppm , Zn-EDTA=600ppm , Cu-EDTA=400ppm , Mn-EDTA=500ppm , Mg=250ppm,Amino acid=2%

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910

جزئیات فروشنده

فسفر پتاس 100 تیلوکس

1 ریال

نام علمی: فسفرپتاس 100

ترکیبات: فسفر و پتاس

سرو آذین رویش

شماره ثبت: 272321

02144057708

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 13