کود کامل ماکرو P.K

کود کامل ماکرو P.K

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 18
تعداد شرکت های این بخش: 8

لیست محصولات کود کامل ماکرو P.K

تعداد محصولات: 18

کود مایع ست 46 چیفو(سیفو) ایتالیا

ترکیبات: انیدریک فسفریک 15% - اکسید پتاسیم 20 % - منگنز 0.1 % - روی 0.01 %

تأمین کننده: آوان مشرق زمین

avanmz.bbk-iran.com

کود کامل ماکرو PKفسفیکا

ترکیبات: فسفر قابل جذب 20%, پتاسیم قابل جذب 25%, منیزیم 2%

تأمین کننده: اگری پارس

کود مایع PK پنج لیتری

2,615,000 ریال

ترکیبات: N=5% , P2O5= 25% , K2O=30% , Fe-EDTA=1200ppm , Zn-EDTA=600ppm , Cu-EDTA=400ppm , Mn-EDTA=500ppm , Mg=250ppm,Amino acid=2%

تأمین کننده: شرکت نسیم سبز ربیع

کود مایع PK یک لیتری

536,000 ریال

ترکیبات: N=5% , P2O5= 25% , K2O=30% , Fe-EDTA=1200ppm , Zn-EDTA=600ppm , Cu-EDTA=400ppm , Mn-EDTA=500ppm , Mg=250ppm,Amino acid=2%

تأمین کننده: شرکت نسیم سبز ربیع

فسفر پتاس 100 تیلوکس

1 ریال

ترکیبات: فسفر و پتاس

تأمین کننده: سرو آذین رویش

تعداد محصولات: 18