تعداد محصولات: 10
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

روغن امولسیون شونده ولک و کاربرد آن در مبارزه با آفات گیاهی
عموما روغن امولسیون شونده ولک به منظور افزایش میزان اثر بخشی حشره کشها به ویژه همراه با ترکیبات فسفره مورد استفاده قرار می گیرد .
با مصرف روغن امولسیون شونده ولک همراه با آفت کشها و حشره کش ها ، روغن به صورت یک لایه نازک و البته پایدار بر روی سطح سم پاشی شده قرار می گیرد و با مسدود کردن منفذهای تنفسی حشرات و پوشش دهی تخم آنها باعث مرگ آنها شده و عمل می کند .
لازم است بدانید که مرکبات و میوه های هسته دار نسبت به سایر گیاهان به روغن حساس هستند و در استفاده از روغن امولسیون شونده ولک در این موارد باید جوانب احتیاط رعایت شود . در ذیل ، به برخی از سایر موارد احتیاطی در کاربرد روغن امولسیون شوند ولک اشاره خواهد شد :
• در استفاده از روغن امولسیون شونده به همراه کلیه سموم شیمیایی باید جوانب احتیاط را رعایت نمود .
• در موارد استفاده از روغن امولسیون شونده ولک ، حداقل سه هفته قبل و بعد از استفاده ، از مصرف گوگرد خودداری نمایید .
• در فصول تابستان و بهار ، قبل از مصرف روغن امولسیون شونده برای درختان ، حتما درختان را آبیاری نمایید .
موارد کاربرد روغن امولسیون شونده ولک :
• استفاده به منظور حلال و رقیق کننده انواع حشره کش
• برای از بین بردن شپشکهای گیاهی و سم پاشی های زمستانی ، کنه ها ، لاروی زمستانی و تخم حشرات از روغن امولسیون شونده ولک استفاده می گردد .
• از روغن امولسیون شونده ولک در سمپاشی های تابستانی برای از بین بردن سپردارها ، شپشک و شته ها نیز استفاده می گردد .
• برای مبارزه با انگلهای بیرونی مانند کنه ، شپش و کک نیز از روغن امولسیون شونده ولک استفاده می شود .
یکی از مزایای روغن ولک در مقایسه با سایر حشره کش ها ، کم خطر بودن این روغنها می باشد . نه تنها باقیمانده روغن ولک بر روی گیاهان برای انسان کم خطر تر است بلکه این روغنها برای حشرات و پرندگان نیز کم خطر می باشد . البته باید یادآور شد که روغن امولسیون شونده ولک برای ماهی و زنبور عسل تا حدی خطرناک و حساسیت زاست .
روغن امولسیون شونده ولک یا همان روغن ولک در صورت استفاده با غلظت مناسب ، می تواند کنترل کننده علفهای هرز گیاه نیز باشد . به این ترتیب که با بسته نگاه داشتن منافذ و روزنه های آنها ، مانع تنفس و در نتیجه باعث از بین رفتن انها می شود .
یکی دیگر از موارد کاربرد روغن امولسیون شونده ولک ، تامین نیاز سرمایی درختان میوه دار می باشد . عدم تامین نیاز سرمایی درختان باعث ریزش جوانه و شکوفه های درخت شده و دیر سبز شدن آن می شود . همچنین این موضوع می تواند باعث عدم هماهنگی شاخه ها در سبز شدن گردد که با استفاده از روغن امولسیون شونده ولک در چنین شرایطی علاوه بر تسریع در فرایند گلدهی ، باعث افزایش جوانه های درخت نیز خواهد شد .
روغن امولسیون شونده یا روغن ولک ، به وسیله میکرو ارگانیسمهای موجود در خاک تجزیه می شود و عومل فیزیکی همچون دما ، رطوبت و بارندگی ، جنس و نوع خاک و .. بر سرعت فرایند تجزیه آن تاثیر می گذارد.