تنظیم کننده رشد گیاه

تنظیم کننده رشد گیاه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 8
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات تنظیم کننده رشد گیاه

تعداد محصولات: 13

تنظیم کننده رشد (جیبرلیک اسید 4%)

780,000 ریال

شرکت سازنده: بهینه رویش بهاره

نام علمی: gebberellic asid

کود ضد سرمای سالیکا سار

1,400,000 ریال

شرکت سازنده: AVAGRO

نام علمی: SALICA SAR

شرکت سبز نمای متین

شماره ثبت: 2767

09126391928 - 02136222556

جزئیات فروشنده

جیبرلیک اسید مگافیل

600,000 ریال

شرکت سازنده: دوگال ترکیه

نام علمی:

افرا سم

شماره ثبت: 9309/04

03132748504

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 13