تنظیم کننده رشد گیاه

تنظیم کننده رشد گیاه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 10
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات تنظیم کننده رشد گیاه

تعداد محصولات: 10

تنظیم کننده رشد (جیبرلیک اسید 4%)

780,000 ریال

شرکت سازنده: بهینه رویش بهاره

نام علمی: gebberellic asid

تعداد محصولات: 10