کود NPK ( کود کامل ماکرو )

کود NPK ( کود کامل ماکرو )

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 378
تعداد شرکت های این بخش: 38

شرکت های بخش کود NPK ( کود کامل ماکرو )

لیست محصولات کود NPK ( کود کامل ماکرو )

تعداد محصولات: 378

کود NPK پتاس بالا 12+12+36+TE

114,000 ریال

نام علمی: NPK12+12+36+TE پتاس بالا

تأمین کننده: مزرعه سبز نمین

msnamin.bbk-iran.com

کود کامل ماکرو NPK فرتی نوکس- 44-4-10

1 ریال

نام علمی: کود کامل ماکرو N.P.K فرتی نوکس- 44- 4- 10

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

تعداد محصولات: 378

کود کامل ماکرو یا کود NPK
کود کامل ماکرو که در اصطلاح با عنوان کود NPK نیز شناخته می شود ، حاوی سه عنصر عمده فسفر ، پتاسیم و ازت می باشد که در پاره ای از مواقع در ترکیب کود NPK ، از روی و ترکیبات آن نیز البته به میزان بسیار کم استفاده می شود . کود NPK در کشاورزی نوین ، بسیار پر مصرف بوده و عمده تولید کود NPK در کشور ما به صورت گرانوله می باشد .
استفاده از کود NPK یا همان کود کامل ماکرو ، به سبب دارا بودن عناصر اصلی مورد نیاز خاک ، از سایر کودهای حاوی ترکیبات ازت ، پتاسیم و فسفر موثر تر می باشد .
پر واضح است که تامین نیاز غذایی جوامع ، به افزایش بهره وری خاک بستگی دارد و مصرف کودهای شیمیایی ، به میزان بسیار زیادی در حصول به این موضوع نقش دارد . کود کامل ماکرو یا کود NPK نیز همانند سایر انواع کود ، به منظور حاصلخیزی و افزایش باروری محصولات کشاورزی بکار میرود . این کود (کود NPK) میتواند در زمینهای باغی ، زراعی و اراضی شور مورد استفاده قرار گیرد .
بیشترین استفاده از کود کامل ماکرو یا کود NPK در زمینهای زراعی می باشد که عمده مصرف آن به صورت گرانول و مناسب برای انواع کشت می باشد . در استفاده از کود کامل ماکرو یا کود NPK ، نکته حائز اهمیت ، شخم زمین به میزان لازم و قرار دادن آن در محلهای مشخص شده و در زیر خاک می باشد .
در زمینهای زراعی شور ، استفاده از کود کامل ماکرو یا کود NPK ، بایستی بر اساس نتیجه آزمون خاک مورد استفاده قرار گیرد . نحوه استفاده از ان نیز پیش از کاشت نهال در چاله غرس و پس از کاشت به صورت کود پایه در اوایل فصل بهار می باشد .
کود کامل ماکرو یا کود NPK در درختان و محصولاتی که نیاز به میزان زیادی از عنصر پتاسیم دارند و همچنین درختانی که مبتلا به زردی برگ شده اند ، عملکرد مناسبی خواهد داشت .
در صیفی و سبزیجات نیز مصرف کود کامل ماکرو یا کود NPK به اشکال مختلف تقسیط ، پیش از کاشت و به شکل نواری مورد استفاده قرار می گیرد .
فرآیند تولید کود کامل ماکرو یا کود NPK
در تولید کود کامل ماکرو یا کود NPK از روش میکس و گرانول سازی استفاده می شود بدین ترتیب که در ابتدا مواد اولیه شامل سولفات پتاسیم و آمونیوم و فسفات آمونیوم به ذرات بسیار ریزی تبدیل شده و سپس بر اساس فرمولاسیون کود ، مواد با اندازه و نسبتهای مشخص وارد دستگاه می شوند .