تعداد محصولات: 502
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

کود کامل ماکرو یا کود NPK
کود کامل ماکرو که در اصطلاح با عنوان کود NPK نیز شناخته می شود ، حاوی سه عنصر عمده فسفر ، پتاسیم و ازت می باشد که در پاره ای از مواقع در ترکیب کود NPK ، از روی و ترکیبات آن نیز البته به میزان بسیار کم استفاده می شود . کود NPK در کشاورزی نوین ، بسیار پر مصرف بوده و عمده تولید کود NPK در کشور ما به صورت گرانوله می باشد .
استفاده از کود NPK یا همان کود کامل ماکرو ، به سبب دارا بودن عناصر اصلی مورد نیاز خاک ، از سایر کودهای حاوی ترکیبات ازت ، پتاسیم و فسفر موثر تر می باشد .
پر واضح است که تامین نیاز غذایی جوامع ، به افزایش بهره وری خاک بستگی دارد و مصرف کودهای شیمیایی ، به میزان بسیار زیادی در حصول به این موضوع نقش دارد . کود کامل ماکرو یا کود NPK نیز همانند سایر انواع کود ، به منظور حاصلخیزی و افزایش باروری محصولات کشاورزی بکار میرود . این کود (کود NPK) میتواند در زمینهای باغی ، زراعی و اراضی شور مورد استفاده قرار گیرد .
بیشترین استفاده از کود کامل ماکرو یا کود NPK در زمینهای زراعی می باشد که عمده مصرف آن به صورت گرانول و مناسب برای انواع کشت می باشد . در استفاده از کود کامل ماکرو یا کود NPK ، نکته حائز اهمیت ، شخم زمین به میزان لازم و قرار دادن آن در محلهای مشخص شده و در زیر خاک می باشد .
در زمینهای زراعی شور ، استفاده از کود کامل ماکرو یا کود NPK ، بایستی بر اساس نتیجه آزمون خاک مورد استفاده قرار گیرد . نحوه استفاده از ان نیز پیش از کاشت نهال در چاله غرس و پس از کاشت به صورت کود پایه در اوایل فصل بهار می باشد .
کود کامل ماکرو یا کود NPK در درختان و محصولاتی که نیاز به میزان زیادی از عنصر پتاسیم دارند و همچنین درختانی که مبتلا به زردی برگ شده اند ، عملکرد مناسبی خواهد داشت .
در صیفی و سبزیجات نیز مصرف کود کامل ماکرو یا کود NPK به اشکال مختلف تقسیط ، پیش از کاشت و به شکل نواری مورد استفاده قرار می گیرد .
فرآیند تولید کود کامل ماکرو یا کود NPK
در تولید کود کامل ماکرو یا کود NPK از روش میکس و گرانول سازی استفاده می شود بدین ترتیب که در ابتدا مواد اولیه شامل سولفات پتاسیم و آمونیوم و فسفات آمونیوم به ذرات بسیار ریزی تبدیل شده و سپس بر اساس فرمولاسیون کود ، مواد با اندازه و نسبتهای مشخص وارد دستگاه می شوند .