انواع رسوب گیر آب

انواع رسوب گیر آب

تعداد بخش ها: 2
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های انواع رسوب گیر آب


شرکت های بخش انواع رسوب گیر آب(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات انواع رسوب گیر آب

تعداد محصولات: 4

فیلتر مرغداری

استعلام قیمت

سایز لوله: از ۱/۲تا ۲اینچ

دبی آب: از 0.4 تا 20 متر مکعب در ساعت

گروه آبیار

شماره ثبت: 14772

03536204778

جزئیات فروشنده

رسوب گیر مه پاش

استعلام قیمت

سایز لوله: 1/2 الی2 اینچ

دبی آب: 0.4 الی 20 مترمکعب بر ساعت

گروه آبیار

شماره ثبت: 14772

03536204778

جزئیات فروشنده

رسوب گیر مغناطیسی کشاورزی

استعلام قیمت

سایز لوله: از 1/2 تا 8 اینچ

دبی آب: از 0.4 تا 120متر مکعب بر ساعت

گروه آبیار

شماره ثبت: 14772

03536204778

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 4