انواع رسوب گیر آب

انواع رسوب گیر آب

تعداد بخش ها: 2
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 0
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های انواع رسوب گیر آب


لیست محصولات انواع رسوب گیر آب

تعداد محصولات: 4

فیلتر مرغداری

استعلام قیمت

سایز لوله: از ۱/۲تا ۲اینچ

دبی آب: از 0.4 تا 20 متر مکعب در ساعت

رسوب گیر مه پاش

استعلام قیمت

سایز لوله: 1/2 الی2 اینچ

دبی آب: 0.4 الی 20 مترمکعب بر ساعت

رسوب گیر مغناطیسی کشاورزی

استعلام قیمت

سایز لوله: از 1/2 تا 8 اینچ

دبی آب: از 0.4 تا 120متر مکعب بر ساعت

تعداد محصولات: 4