بذر خربزه

بذر خربزه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر خربزه

تعداد محصولات: 20

بذر خربزه ارگون هلند

1 ریال

نام تجاری واریته : minoo 095p

طبقه بذر :

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر خربزه روزن سید هلند

1 ریال

نام تجاری واریته : Minoo

طبقه بذر : صیفی جات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر ده گرمی خربزه آناناس

20,000 ریال

نام تجاری واریته : خربزه آناناس

طبقه بذر : بذر جالیزی

بذر ملون بالدو

4,500,000 ریال

نام تجاری واریته : بالدو gento

طبقه بذر : زودرس

شرکت سبز نمای متین

شماره ثبت: 2767

09126391928 - 02136222556

جزئیات فروشنده

بذر خربزه

استعلام قیمت

نام تجاری واریته :

طبقه بذر :

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

بذر خربزه خاتونی93

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : داناب- دکتر سبحانی

طبقه بذر : گواهی

سبز آتیه کاوش

شماره ثبت: 41641

09151130484-09154123867

جزئیات فروشنده

بذر خربزه درگزی93(301)

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : داناب- دکتر سبحانی

طبقه بذر : گواهی

سبز آتیه کاوش

شماره ثبت: 41641

09151130484-09154123867

جزئیات فروشنده

بذر خربزه قصری

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : داناب- دکتر سبحانی

طبقه بذر : گواهی

سبز آتیه کاوش

شماره ثبت: 41641

09151130484-09154123867

جزئیات فروشنده

بذر خربزه مینو

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : داناب

طبقه بذر : گواهی

سبز آتیه کاوش

شماره ثبت: 41641

09151130484-09154123867

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 20