بذر خربزه

بذر خربزه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 14
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر خربزه

تعداد محصولات: 14

بذر خربزه ارگون هلند

1 ریال

نام تجاری واریته : minoo 095p

طبقه بذر :

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر خربزه روزن سید هلند

1 ریال

نام تجاری واریته : Minoo

طبقه بذر : صیفی جات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر ده گرمی خربزه آناناس

20,000 ریال

نام تجاری واریته : خربزه آناناس

طبقه بذر : بذر جالیزی

تعداد محصولات: 14