بذر خربزه

بذر خربزه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 26
تعداد شرکت های این بخش: 7
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر خربزه

تعداد محصولات: 26

بذر خربزه روزن سید هلند

1 ریال

نام تجاری واریته : Minoo

طبقه بذر : صیفی جات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030-05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر ملون بالدو

4,500,000 ریال

نام تجاری واریته : بالدو gento

طبقه بذر : زودرس

شرکت سبز نمای متین

شماره ثبت: 2767

09126391928-02136222556

جزئیات فروشنده

بذر خربزه مینو 095 ارگون

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : بذر خربزه مینو 095 ارگون

طبقه بذر :

شرکت گیاه گستر دشت قزوین

شماره ثبت: 7007

02833358991-02833358992

جزئیات فروشنده

بذر خربزه تریسی انزازادن

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : خربزه گالیاتریسی انزازادن

طبقه بذر :

شرکت گیاه گستر دشت قزوین

شماره ثبت: 7007

02833358991-02833358992

جزئیات فروشنده

بذر خربزه احلام انزازادن

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : بذر خربزه احلام انزازادن

طبقه بذر :

شرکت گیاه گستر دشت قزوین

شماره ثبت: 7007

02833358991-02833358992

جزئیات فروشنده

بذر خربزه خاتونی93

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : داناب- دکتر سبحانی

طبقه بذر : گواهی

سبز آتیه کاوش

شماره ثبت: 41641

09151130484-09154123867

جزئیات فروشنده

بذر خربزه درگزی93(301)

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : داناب- دکتر سبحانی

طبقه بذر : گواهی

سبز آتیه کاوش

شماره ثبت: 41641

09151130484-09154123867

جزئیات فروشنده

بذر خربزه قصری

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : داناب- دکتر سبحانی

طبقه بذر : گواهی

سبز آتیه کاوش

شماره ثبت: 41641

09151130484-09154123867

جزئیات فروشنده

بذر خربزه مینو

استعلام قیمت

نام تجاری واریته : داناب

طبقه بذر : گواهی

سبز آتیه کاوش

شماره ثبت: 41641

09151130484-09154123867

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 26