تجهیزات پرورش ماه‍ی

تجهیزات پرورش ماه‍ی

تعداد بخش ها: 20
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات تجهیزات پرورش ماه‍ی

تعداد محصولات: 15

آسیاب مرغداری

قدرت فیدر(سیستم تغذیه): 500 کیلو تا 5 تن

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

وان پرورش ماهی و میگو

ظرفیت اکسیژن دهی: پلی اتیلن

تعداد محصولات: 15