تجهیزات پرورش ماه‍ی

تجهیزات پرورش ماه‍ی

تعداد بخش ها: 19
تعداد محصولات این بخش: 10
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های تجهیزات پرورش ماه‍ی


لیست محصولات تجهیزات پرورش ماه‍ی

تعداد محصولات: 10

آسیاب مرغداری

10,000,000 ریال

قدرت موتور: بستگی به ظرفیت

قدرت فیدر(سیستم تغذیه): 500 کیلو تا 5 تن

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

044.32346612 - 044.32379188

جزئیات فروشنده

وان پرورش ماهی و میگو

استعلام قیمت

سرعت تقریبی هوادهی: وان پرورش ماهی و میگو

ظرفیت اکسیژن دهی: پلی اتیلن

نکا پلاستیک

شماره ثبت: 4296

02177626780-94-09105363816

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 10