تجهیزات پرورش ماه‍ی

تجهیزات پرورش ماه‍ی

تعداد بخش ها: 20
تعداد محصولات این بخش: 19
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات تجهیزات پرورش ماه‍ی

تعداد محصولات: 19

آسیاب مرغداری

قدرت فیدر(سیستم تغذیه): 500 کیلو تا 5 تن

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

ایرمیکسر

ظرفیت اکسیژن دهی: 2/5به 8

تأمین کننده: پرشین لوله

وان پرورش ماهی و میگو

ظرفیت اکسیژن دهی: پلی اتیلن

آسیاب با ظرفیت دو تن در ساعت

قدرت فیدر(سیستم تغذیه):

تعداد محصولات: 19