تجهیزات پرورش ماه‍ی

تجهیزات پرورش ماه‍ی

تعداد بخش ها: 20
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات تجهیزات پرورش ماه‍ی

تعداد محصولات: 13

آسیاب مرغداری

10,000,000 ریال

قدرت موتور: بستگی به ظرفیت

قدرت فیدر(سیستم تغذیه): 500 کیلو تا 5 تن

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

وان پرورش ماهی و میگو

استعلام قیمت

سرعت تقریبی هوادهی: وان پرورش ماهی و میگو

ظرفیت اکسیژن دهی: پلی اتیلن

نکا پلاستیک

شماره ثبت: 4296

02177626780-94-09105363816

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 13