میکسر

میکسر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 11
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات میکسر

تعداد محصولات: 11

میکسر افقی 500 کیلویی

استعلام قیمت

تعداد نوار مارپیچ: پدالی با درب تخلیه پنوماتیک

ظرفیت: 500 کیلو

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

میکسر افقی

استعلام قیمت

تعداد نوار مارپیچ: 1 و 2

ظرفیت: 300 کیلو الی 2 تن

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

میکسر ریبونی 500

استعلام قیمت

تعداد نوار مارپیچ: یک محور دو ریبون

ظرفیت: برابر مشخصات فنی

میکسر ریبونی 150

استعلام قیمت

تعداد نوار مارپیچ: یک محور دو ریبون

ظرفیت: برابر مشخصات فنی

میکسر پدالی 2000

استعلام قیمت

تعداد نوار مارپیچ: دو محور

ظرفیت: برابر مشخصات فنی

میکسر ریبونی1000

استعلام قیمت

تعداد نوار مارپیچ: یک محور دو نوار ریبون

ظرفیت: برابر مشخصات فنی

میکسر خوراک دام

استعلام قیمت

تعداد نوار مارپیچ: دارای 4 پره رفت و برگشت

ظرفیت: 100 الی 2000 کیلوگرم در هر بچ

ساعد گستر توس

شماره ثبت: 6519686220

09151156601

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 11