پایدار ماشین طبرستان (سهامی خاص)
مدیر عامل: محسن کاظمی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: پایدار ماشین طبرستان
مدیر عامل: محسن کاظمی
شماره ثبت: 514
سال تاسیس: 1395
تلفن تماس: 01142434112
نمابر: 01142434115

اطلاعات بیشتر...