تعداد محصولات: 17
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

نشاء چیست
نشاء یک گیاه کوچک است که بخشی از دوره حیات و رشد خود را از قبل در محیطی با شرایط کنترل شده از لحاظ نور و دما ، سپری کرده و بعد از رشد به اندازه کافی و به محض اینکه شرایط محیطی محل کشت اصلی فراهم شد ، به آن مکان انتقال می یابد . مجموعه فعالیت انتقال و کشت نشاء ها در مکان اصلی ، نشاکاری نام دارد .
انواع نشاء را با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع بذر ، میتوان در سینی های مخصوص ، گلخانه و یا خزانه های موجود در هوای آزاد کشت و نگهداری نمود .
نشاء در مقایسه با بذر آب کمتری مصرف مینماید و در برابر بی آبی ، مقاوم تر از بذر می باشد . از طرفی میزان اکسیژن مورد نیاز آن نیز بیشتر از بذر می باشد چون تنفس شدیدتری نسبت به بذر دارد بنابراین مکان کشت آن باید بسیار پر نور ، مرطوب و نسبتا سرد باشد .
برتری های کشت نشاء نسبت به بذر
طول دوره رشد گیاه از این طریق کوتاه تر شده و به علت اینکه قبل از کشت در محیط اصلی ، سیستم ریشه گیاه تقویت شده ، گیاه زودتر بارور می گردد و در واقع سبب پیش رس شدن محصول می شود .
در این نوع کشت ، رعایت فاصله دقیق بوته ها از موارد بسیار ضروری می باشد .
روش تولید نشاء در گلخانه
برای کشت و تولید به سینی کشت ، پرلیت یا کوکوپیت ، پیت ماس ، مقادیری گونی ، ابزار اندازه گیری رطوبت و دما و .. نیاز داریم.
در ابتدا بایستی که روی زمین با پلاستیک های تمیز پوشیده شده و سپس پیت ماس را با مقادیر مشخص و تعیین شده ای از پرلیت مخلوط نموده و داخل سینی کشت قرار دهید .
در مواردی به جای پیت ماس از کوکوپیت استفاده می شود . علت این کار ایجاد خلل و فرج و فضای خالی برای هواگیری بیشتر ریشه گیاه می باشد . پر کردن سینی کشت با کوکوپیت به تنهایی نیز انجام پذیر می باشد اما این کار نیاز به تخصص بیشتری دارد زیرا در این حالت بایستی مواد مورد نیاز گیاه را که کوکوپیت فاقد آنهاست به صورت محلول پاشی در اختیار گیاه قرار دهید .
پس از اطمینان از پر بودن تک تک سلول های سینی کشت از مخلوط پیت ماس و پرلیت ، بذر را بر روی هر یک از سلول ها قرار داده و پس از فرو کردن آن به میزان دو تا سه برابر اندازه بذر ، سطح هر خانه را با کمی پیت ماس بپوشانید .
مراقب باشید که پیت ماس سطح خانه های سینی کشت نشاء بیش از حد خشک نباشد و سپس سطح سینی ها را با گونی بپوشانید و سپس توسط سمپاش یا هر وسیله دیگری ، آب را با فشاری کاملا یکدست و یکنواخت بر سطح سینی ها بپاشید . همچنین مراقب عدم جابجایی بذر ها باشید و تا زمان اولین جوانه زنی بذرها ، دمای محیط را بین 28 تا 30 درجه نگه دارید . به محض رویت جوانه گیاه ، گونی های سطح سینی ها را به ارامی بردارید و به آبیاری مانند روزهای قبل ادامه داده و دمای محیط را تا 25 درجه ثابت نگه دارید .
برای داشتن نشاء با ریشه های سالم و قوی ، میتوانید از کودهایی حاوی فسفیت پتاسیم نیز استفاده نمایید .