مواد شیمیایی تصفیه آب

مواد شیمیایی تصفیه آب

تعداد بخش ها: 2
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های مواد شیمیایی تصفیه آب


لیست محصولات مواد شیمیایی تصفیه آب

تعداد محصولات: 21

آنتی اسکالانت فلوکن 260

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ممانعت کننده از رسوب ممبرین

وزن مخصوص: 1.16

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت مدل IPAS-130

100,000 ریال

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.18

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت IPAS-110

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگیری ممبرین دستگاه

وزن مخصوص: 1.18

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت مدل IPAS-130 ، بیست کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.18

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت IPAS-110 بیست کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.18

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت مدل IPAS-130 ، بیست و پنج کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.18

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت فلوکن ده کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ممانعت کننده از رسوب ممبرین

وزن مخصوص: 1.16

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت فلوکن بیست کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.16

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت فلوکن دویست و سی کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.16

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت مدل IPAS-130 ، دویست و سی کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.18

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت فلوکن

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ممانعت کننده از رسوب ممبرین

وزن مخصوص: 1.16

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت IPAS-110 دویست و بیست کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.18

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت

استعلام قیمت

موارد کاربرد: در سیستم های تصفیه آب صنعتی

وزن مخصوص: متغیر

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

mihantasfieRO.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت (ضد رسوب ممبران)

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ضد رسوب ممبران در سیستم های اسمز معکوس

وزن مخصوص: 1.14-1.165

پاسارگاد صیام

شماره ثبت: 297549

09128318140 - 02133120704 - 02133120705

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه

وزن مخصوص: 20کیلو

نیک آب تصفیه

شماره ثبت:

09107739056--09129177057-02538873750

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت

استعلام قیمت

موارد کاربرد: دستگاههای تصفیه آب

وزن مخصوص: 25 لیتر

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت - ضد رسوب ممبران

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ضد رسوب فیلتر ممبران دستگاه آب شیرین کن

وزن مخصوص: 1.2

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

مواد شوینده ممبران - cip ممبران - اسید و باز شستشو

استعلام قیمت

موارد کاربرد: شستشوی ممبران دستگاه آب شیرین کن

وزن مخصوص: 1.1

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت فلوکن - فلوکن 260

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ضد رسوب ممبران دستگاه تصفیه آب

وزن مخصوص: 1.14 - 1.22

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 21