اصلاح کننده خاک

اصلاح کننده خاک

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 39
تعداد شرکت های این بخش: 11

لیست محصولات اصلاح کننده خاک

تعداد محصولات: 39

کود مخصوص نمک زدایی سالت

ترکیبات: ترکیب کلسیم و منیزیم فیکس شده با اسید های ارگانیک جهت استفاده خاکی

تأمین کننده: مجموعه کشاورزی حاصلیار

FDK.bbk-iran.com

کود بیولوژیک بایوفارم1

ترکیبات: آزوسپریلیوم، ازتوباکتر، سودوموناس

تأمین کننده: مجموعه کشاورزی حاصلیار

FDK.bbk-iran.com

ضد شوری آنتی سالت

200,000 ریال

ترکیبات: اصلاح کننده خاک و آب و پایین آورنده ph

تأمین کننده: بهکو

کود ویژه چالکود ریتاردو

150,000 ریال

ترکیبات: هیومیک فولویک ازت فسفر پتاس آهن روی بر منگنز گوگرد مواد ارگانیک کربن آلی

تأمین کننده: بهکو

ریتاردو- کود بستر ساز و چالکود

ترکیبات: فسفر ازت پتاس آهن منگنز کربن ودیگر عناصر میکرو- ماده الی- اسید هیومیک

تأمین کننده: بهکو

کود شیمیایی ضد شوری (NO- SALT)

ترکیبات: نیتروژن، کلسیم، آمینواسید

تأمین کننده: کیمیا کود بهار

خاک گل (Kimia Potting Soil)

ترکیبات: کود ورمی کمپوست، خاک رس، ماسه، پیت ماس، اسیدهیومیک و فولویک

تأمین کننده: کیمیا کود بهار

تعداد محصولات: 39

استفاده از انواع اصلاح کننده خاک به منظور برطرف نمودن مشکلات خاکهای گوناگون
به منظور اصلاح خاصیت قلیایی یا سدیمی بودن خاک ، نه تنها نیاز به آب شویی و زهکشی هست ، استفاده از انواع اصلاح کننده خاک نیز میتواند بسیار موثر باشد .
در یک تعریف کلی می توان گفت که اصلاح کننده خاک ، ترکیبی از عناصر و موادی می باشد که به منظور تغییر و اصلاح ساختار ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده می شود .
متداولترین و بهترین روش استفاده اصلاح کننده خاک ، بکار بردن آن در طول دوره رشد گیاه به وسیله آب آبیاری و یا استفاده از آن در خاک می باشد .
همانطور که اشاره شد در خاکهای سدیمی برای بر طرف نمودن قلیاییت بیش از حد خاک ، از انواع اصلاح کننده استفاده می شود . در بروز چنین مشکلی ، کلسیمی که در این ترکیب وجود دارد ، سبب جایگزینی با سدیم می شود و همین تغییر سبب بر طرف شدن مشکل سدیمی بودن بیش از حد خاک می شود .
در ترکیب اصلاح کننده خاک های سدیمی ، گوگرد و گچ بکار می رود و این ترکیب یا از طریق اختلاط با خاک و یا از طریق آبیاری ، سبب رفع مشکل می گردد .
در مواردی نظیر خاک های رسی ، استفاده از انواع کود حیوانی و یا کود سبز میتواند به منزله اصلاح کننده خاک باشد .
به منظور اصلاح خاکهای آهکی که بیشتر مناطق خشک را در بر گرفته نیز باید از اصلاح کننده خاک استفاده نمود . در این مناطق به علت کمبود رطوبت خاک ، عناصری نظیر کربنات و کلسیم به میزان زیادی در خاک وجود دارد که این موضوع سبب پیدایش کربناته شدن و یا آهکی شدن خاک می گردد .
همانطور که میدانید آهک بیش از حد در خاک با افزایش سطح پی هاش خاک سبب بروز خاصیت اسیدی خاک شده و این موضوع بر توانایی حلالیت سایر عناصر تاثیر می گذارد بنابراین در چنین شرایطی نیز به منظور اصلاح خاک ، از ترکیبات اصلاح کننده متناسب با خاک استفاده می شود .
به منظور اصلاح خاکهای گچی نیز با تغذیه خاک توسط انواع کود های گوگردی ، و کودهای شیمیای با خاصیت اسیدی ، میتوان شرایط محیطی مناسبی برای گیاه ایجاد نمود .