الماس سرشت آریا (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: مهناز رحیمی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: الماس سرشت آریا
مدیر عامل: مهناز رحیمی
شماره ثبت: 511800
سال تاسیس: 1393
تلفن تماس: 02122592052
نمابر:

اطلاعات بیشتر...