سیستمهای تهویه مطبوع

سیستمهای تهویه مطبوع

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 1

زیر گروه های سیستمهای تهویه مطبوع


شرکت های بخش سیستمهای تهویه مطبوع

لیست محصولات سیستمهای تهویه مطبوع

تعداد محصولات: 12

کولر صنعتی کولاک 11000

33,500,000 ریال

ابعاد پد: 2

کولر صنعتی16000

43,000,000 ریال

ابعاد پد: 156*156

کولر صنعتی

33,000,000 ریال

کولر صنعتی 11000

33,000,000 ریال

قدرت دینام: 2 اسب بخار

کولر13000

37,500,000 ریال

تعداد محصولات: 12