کود سولفات منیزیم

کود سولفات منیزیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود سولفات منیزیم

تعداد محصولات: 7

کود الیت سولفات منیزیم

استعلام قیمت

شرکت سازنده: تحت لیسانس شرکت یارا انگلستان

نام علمی: کود سولفات منیزیم

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

051-36017410-15

جزئیات فروشنده

کود سولفات منیزیم هفت آبه پودری

استعلام قیمت

شرکت سازنده: ترکیه- چین- هند- اروپا- ایران

نام علمی: MgSO4-7H2O

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

کود سولفات منیزیم سه آبه پودری

استعلام قیمت

شرکت سازنده: ترکیه- چین- هند- اروپا- ایران

نام علمی: MgSO4-3H2O

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 7