تعداد محصولات: 115
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

علف کش
علف کش به ماده شیمیایی اطلاق می شود که به منظور از بین بردن علفهای هرز مورد استفاده قرار می گیرد . نحوه استفاده از یک علف کش بستگی به نوع علف هرز دارد. بدین معنی که برای از بین بردن علفهای هرز گاهی لازم است که علف کش بر روی برگ گیاه اسپری شود و گاهی این علف کش در خاک و یا در کنار ریشه گیاه مورد استفاده قرار می گیرد .
به طور کلی سالانه میلیونها لیتر علفکش در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد و از انجا که هر ماده شیمیایی میتواند آثار زیانباری بر محیط زیست و خاک هر منطقه داشته باشد و حتی باعث تغییر عادات جانوران آن منطقه شود علف کش ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما گاهی استفاده از علف کش ها امری اجتناب ناپذیر می نماید .
به طور بسیار کلی می توان علف کش ها را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد. گروهی که برای از بین بردن نوع خاصی از علف هرز مورد استفاده قرار می گیرد و گروهی که برای از بین بردن همه علفها هرز استفاده میشود .
البته در تقسیم بندی علف کش ها ساختار و طبقه بندی های دیگری نیز وجود دارد که در زیر به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم .
برخی از علف کش ها مستقیما روی گیاه استفاده می شود و برخی از انواع علف کش نیز صرفا برای استفاده در خاک می باشند.
مدت زمان ماندگاری آثار علف کش در خاک در گونه های مختلف ، متفاوت است. برخی از انواع علف کش پس از پاشش در خاک تا چند دوره کشت در خاک تاثیر داشته و باعث از بین رفتن علفهای هرز میشود و برخی تنها قابل استفاده در یک دوره کشت می باشند .
زمان استفاده از علفکش ها نیز در انواع گوناگون آن متفاوت است. برخی از انواع علف کش قبل از شخم زمین مورد استفاده قرا میگیرند . برخی دیگر از علفکش ها قبل از کاشت گیاه و برخی دیگر قبل از سبز شدن گیاه مورد مصرف قرار می گیرد.
همچنین روش‌ به‌ کار بردن علف‌کش در خاک نیز متفاوت است بطوریکه علف‌ کش‌ مورد استفاده در خاک را می توان در سطح خاک پاشید و یا آنرا با خاک مخلوط کرد یا به‌ صورت لایه‌اى در زیر خاک و یا به‌ صورت تزریق در خاک استفاده کرد.
مسیر حرکت علف‌کش در گیاهان و مکانیسمى که علف هرز توسط آن از بین مى‌رود، معیار دیگری براى طبقه بندی می باشد. برخی از علف کش ها از طریق آوندهاى آبکش و برخی دیگر از طریق آوندهاى چوبی و برخی از طریق تماس یعنی بدون انتقال ، بر روی علف هرز تاثیر می گذارند .
فرمولاسیون و شکل ظاهری علف کش نیز یکی دیگر از معیارهای طبقه بندی می باشد . علاوه بر این نحوه استفاده و بکارگیری علف کش نیز میتواند عاملی برای طبقه بندی باشد. برخی از انواع علف کش از طریق اسپری کردن بر گیاه تاثیر میگذارد ، برخی بصورت مایع و محلول در آب می باشند و برخی از اقلام علف کش نیز بصورت پودری و یا گرانوله می باشند.