هیتر گلخانه

هیتر گلخانه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات هیتر گلخانه

تعداد محصولات: 16

جت هیترسری GM

22,300,000 ریال

ظرفیت فن: 300 مترمکعب در ساعت

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

جت هیتر گلخانه و مرغداری

19,000,000 ریال

ظرفیت فن: 5500 متر مکعب در هر ساعت

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

تعداد محصولات: 16

هیتر گلخانه
سیستم گرمایش گلخانه و همچنین سیستم گرمایش مرغداری و سایر محیطهای صنعتی ( هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ) برای ایجاد گرما در گلخانه و مرغداری بکار می رود .
سیستم گرمایش گلخانه و مرغداری شامل هیتر ، جت هیتر و کوره هوای گرم و همچنین سیستم گرمایش تابشی می باشد که هیتر گلخانه و هیتر مرغداری می تواند بنزینی ، گازوییلی و یا دوگانه سوز باشند .
هیتر گلخانه و هیتر مرغداری باید به گونه ای طراحی شود که علاوه بر ایجاد صدای کم ، شکست هوا نیز نداشته باشد .از دیگر مزایای یک هیتر گلخانه یا هیتر مرغداری خوب این است که هوا را بصورت یکنواخت و مطلوب در سراسر سالن پخش کند .