هیتر گلخانه

هیتر گلخانه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 25
تعداد شرکت های این بخش: 8

لیست محصولات هیتر گلخانه

تعداد محصولات: 25

هیتر گلخانه مدل تک فن

ظرفیت فن: 22000 متر مکعب در ساعت

تأمین کننده: مانی دژ

هیتر کابینتی 250,000 تا 350,000 مخصوص گلخانه

ظرفیت فن: 32,000 متر مکعب بر ساعت

هیتر کابینتی 250,000 کیلو کالری گلخانه

ظرفیت فن: 18,000 متر مکعب بر ساعت

هیتر کابینتی 150,000 کیلو کالری گلخانه

ظرفیت فن: 13,000 متر مکعب بر ساعت

تعداد محصولات: 25

هیتر گلخانه
سیستم گرمایش گلخانه و همچنین سیستم گرمایش مرغداری و سایر محیطهای صنعتی ( هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ) برای ایجاد گرما در گلخانه و مرغداری بکار می رود .
سیستم گرمایش گلخانه و مرغداری شامل هیتر ، جت هیتر و کوره هوای گرم و همچنین سیستم گرمایش تابشی می باشد که هیتر گلخانه و هیتر مرغداری می تواند بنزینی ، گازوییلی و یا دوگانه سوز باشند .
هیتر گلخانه و هیتر مرغداری باید به گونه ای طراحی شود که علاوه بر ایجاد صدای کم ، شکست هوا نیز نداشته باشد .از دیگر مزایای یک هیتر گلخانه یا هیتر مرغداری خوب این است که هوا را بصورت یکنواخت و مطلوب در سراسر سالن پخش کند .