انرژی کشور (سهامی خاص)
مدیر عامل: حمیدرضا مهدیان
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: انرژی کشور
مدیر عامل: حمیدرضا مهدیان
شماره ثبت: 47242
سال تاسیس: 1348
تلفن تماس: 02161444
نمابر:

اطلاعات بیشتر...