دستگاه جوجه کشی صنعتی

دستگاه جوجه کشی صنعتی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش دستگاه جوجه کشی صنعتی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات دستگاه جوجه کشی صنعتی

تعداد محصولات: 12

دستگاه جوجه کشی 588 تایی

12,600,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 588 تا برای تخم مرغ و بستگی به سبد هچ

ابعاد دستگاه: عرض 40 طول 150 سانتی متر

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

ماشین جوجه کشی 924 تایی

20,500,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 924 برای تخم مرغ وبستگی به شانه ها

ابعاد دستگاه: عرض 50 cm طول 200 cm

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 2016 تایی سوپر مینیاتور

39,000,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 2016 عدد تخم نطفه دار مرغ

ابعاد دستگاه: 160x98x121

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 504 تایی سوپر مینیاتور

1,850,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 504 عدد تخم مرغ

ابعاد دستگاه: 99x86x81 CM

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 420 تایی

استعلام قیمت

ظرفیت دستگاه: دستگاه جوجه کشی 420 تایی

ابعاد دستگاه: -

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 336 تایی سوپر مینیاتور

15,200,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 336 عدد تخم نطفه دار مرغ

ابعاد دستگاه: 81x69x81

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 672 تایی سوپر مینیاتور

20,000,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 672 عدد تخم مرغ

ابعاد دستگاه: 98x86x91 CM

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 252 تایی سوپر مینیاتور

14,400,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 252 عدد تخم نطفه دار مرغ

ابعاد دستگاه: 81x69x71 CM

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 12