دستگاه جوجه کشی صنعتی

دستگاه جوجه کشی صنعتی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 19
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش دستگاه جوجه کشی صنعتی

لیست محصولات دستگاه جوجه کشی صنعتی

تعداد محصولات: 19

دستگاه جوجه کشی 588 تایی

12,600,000 ریال

ابعاد دستگاه: عرض 40 طول 150 سانتی متر

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

ماشین جوجه کشی 924 تایی

20,500,000 ریال

ابعاد دستگاه: عرض 50 cm طول 200 cm

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

تعداد محصولات: 19