مواد و نهاده های مصرفی طیور

مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد بخش ها: 22
تعداد محصولات این بخش: 22
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های مواد و نهاده های مصرفی طیور


لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد محصولات: 22

فروش سولفات منیزیم 3 آبه

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات مس

استعلام قیمت

ترکیبات: CuSO4-5H2O

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات روی

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات روی

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات منگنز

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات منیزیم

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 22