مواد و نهاده های مصرفی طیور

مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد بخش ها: 23
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد محصولات: 23

کنسانتره طیور

66,000 ریال

انرژی در یک کیلوگرم: 1000

پروتئین: 11%

کارنوتک

شماره ثبت: 42071

05136677008-09154151449

جزئیات فروشنده

فروش سولفات منیزیم 3 آبه

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات مس

استعلام قیمت

ترکیبات: CuSO4-5H2O

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات روی

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات روی

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات منگنز

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

فروش سولفات منیزیم

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 23