مواد و نهاده های مصرفی طیور

مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد بخش ها: 22
تعداد محصولات این بخش: 22
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های مواد و نهاده های مصرفی طیور


لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد محصولات: 22

کنجاله زیتون

5,000 ریال

درصد رطوبت: کنجاله زیتون

محل تولید : استفاده در ترکیب کنسانتره دامی

شبدر گنبد

شماره ثبت: 169

01735411756-62

جزئیات فروشنده

سولفات منیزیم سه آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

سولفات مس 5 آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: CuSO4-5H2O

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

سولفات روی تک آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات روی

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

سولفات منگنز تک آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

سولفات منیزیم هفت آبه پودری

استعلام قیمت

ترکیبات: سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

کنسانتره طیور

66,000 ریال

انرژی در یک کیلوگرم: 1000

پروتئین: 11%

کارنوتک

شماره ثبت: 42071

05136677008-09154151449

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 22