با این بخش بیشتر آشنا شوید!

کرامبلر
کرامبلر در صنعت تولید خوراک دام برای خرد کردن خوراک پلت شده مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین دستگاه کرامبلر برای خرد کردن دانه ها به ذرات ریزتر استفاده میشود .
دستگاه کرامبلر در ظرفیت های مختلف تولید می شود و در تولید خوراک پری استارتر در خوراک دام ، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار میگیرد .
دستگاه کرامبلر دارای دو یا چند غلطک می باشد که طی عملیات حرارتی ، سخت کاری شده است و دارای شیارهای مختلف با قابلیت تنظیم به صورت دستی و موتوری می باشد .
عموما دستگاه کرامبلر دارای فیدر مخصوص برای توزیع مناسب و یکنواخت مواد در کل سطح غلطک ها می باشد .