کرامبلر

کرامبلر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش کرامبلر(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

کرامبلر
کرامبلر در صنعت تولید خوراک دام برای خرد کردن خوراک پلت شده مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین دستگاه کرامبلر برای خرد کردن دانه ها به ذرات ریزتر استفاده میشود .
دستگاه کرامبلر در ظرفیت های مختلف تولید می شود و در تولید خوراک پری استارتر در خوراک دام ، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار میگیرد .
دستگاه کرامبلر دارای دو یا چند غلطک می باشد که طی عملیات حرارتی ، سخت کاری شده است و دارای شیارهای مختلف با قابلیت تنظیم به صورت دستی و موتوری می باشد .
عموما دستگاه کرامبلر دارای فیدر مخصوص برای توزیع مناسب و یکنواخت مواد در کل سطح غلطک ها می باشد .